Archive for december, 2007

Brugere – afsender – målgruppe

Modtageren er blevet medproducent, brugerne er dem, der generer indholdet og afsenderen er den nye modtager. Når vi snakker sociale medier kan det være lidt svært at holde styr på ordene, og den traditionelle opdeling i “hvem (afsender) siger hvad (kommunikationsprodukt), til hvem (modtager), hvor (i hvilken kontekst) via hvilke kanaler (medie)” er ligesom ikke rigtig dækkende mere.

Ikke desto mindre kan man have brug for nogle betegnelser, der dækker over de forskellige grupperinger der interagerer på et socialt medie. I takt med vi alle kommer til at opfatte os selv som afsendere på sociale medier, vil nye kommunikationsmodeller sikkert opstå. Men indtil videre ser min opfattelse af hvem der er hvem på sociale medier i al sin enkelhed nogenlunde sådan ud:

brugergrupper.gif

Forstået på den måde at ordet ”brugerne” benytter jeg generelt om alle dem, der skal bruge systemet, og i sociale medier, dem der producerer indhold og drifter systemet. Ordet målgruppen benytter jeg om dem, der er på den traditionelle ”modtagerside”, det vil altså sige brugerne minus den traditionelle afsender – hvis det er muligt at identificere en sådan.

Modellen kan hjælpe lidt på begrebsforvirringen, når man arbejder med eller analyserer sociale medier, men hvis du kender til andre og bedre modeller, så smid et par ord!

Reklamer

december 30, 2007 at 10:57 am 5 kommentarer

9 gode råd om sociale medier i virksomheder

Mange organisationer og virksomheder er ved at finde ud af at den interne såvel som eksterne kommunikation i nogle sammenhænge bliver styrket af at bruge et socialt medie til strømmen af ord.

Jeg har i løbet af efteråret arbejdet med tre cases, der på hver sin måde gav mig et godt indblik i, hvordan man kan styre processen (eller lade være), hvis man vil implementere et socialt medie i en organisation eller virksomhed. Lad dig inspirere – hele projektet kan du få i julegave, hvis du sender en mail til mig .

Erkend at det er et projekt – Først og fremmest mener jeg det er vigtigt at anerkende at det, at implementere et socialt medie, ikke bare er noget man gør, men noget der kræver grundige overvejelser, hvis man ønsker at udnytte mediets potentiale. Det første skridt er derfor at få etableret en projektgruppe og afsætte ressourcer til arbejdet.

Kend forskel på mål og middel – Lad være med at lade projektet fra starten være determineret af et bestemt medie fx ”vi skal have en blog”, det er ikke et mål i sig selv, men kan være et middel (medie) til at tilgodese et kommunikationsbehov. Start derfor med at definere hvad målet er med at implementere et socialt medie i organisationen. Undersøg hvad der er af muligheder for at nå dette mål – måske er et andet medie end lige netop en weblog mere oplagt.

Gør det klart, hvad det er I vil opnå – I forlængelse af det, kan man kun konkludere, at det er svært at opnå noget med et socialt medie, og ikke mindst at evaluere på det, hvis ikke man gør sig klart hvad det er man vil opnå.    

Gør det klart hvem der er brugerne – Hvem skal læse indholdet, hvem skal synes det er et rart rum at deltage i? Hvis der ikke er tiden til at lave en fokusgruppe, så udarbejd scenarier der viser brugen af det sociale medie. Det giver en helt enorm forståelse for hvordan og i hvilken kontekst og til hvem kommunikationen skal foregå.

Inddrag dem, der skal læse indholdet – Få brugerne til at bidrage i fastlæggelsen af rammerne for produktionen af indhold, det bliver det hele meget sjovere og nærværende af. Få dem til at fortælle og komme med forslag til hvordan applikationen skal være opbygget, og hvilken type indhold, der kunne være interessant. Det kan samtidigt være en måde at lære aspekter af målgruppen at kende, som I ikke ellers ville have været bevidste om.

Kast jer ud i projektet på et tidspunkt hvor der er tid til at gøre det ordentligt – Man har altid travlt. Men nogen gange har man ekstra travlt, fx ved implementeringen af et nyt it-system eller ved opstart af en helt ny organisation. Her kan et socialt medie selvfølgelig også være et nyttigt kommunikationsredskab, så hvis I alligevel beslutter jer for at gå i gang, så få hjælp udefra.

Forstå mediets spilleregler – Det er i virkeligheden en gammelkendt pointe indenfor kommunikationsteori, at man ikke automatisk bliver åben og dialogisk, bare af at sige, man er det (eller bare ved at åbne en weblog). Man bliver nødt til, på sociale medier, at lægge op til dialog, eksempelvis ved at stille åbne spørgsmål ud, og ved generelt at skabe et klima man har lyst til at debattere i. Gå ind i dialogen, vis at kommentarerne eller indlæg er værdsatte. Den kommunikation der foregår i kommentarfeltet udgør måske 10 %, men det er den, der er 99 % værd, hvis man gerne vil fremstå som åben og interesseret i dialog.

Lær stilen – I forlængelse af ovenstående så er det værd at overveje at få et kursus i at skrive personligt, vedkommende og samtalende i stedet for komplekst, kedelig og kontoragtigt. Det tager mellem en time og en hel dag, og kan spare uendelig mange medarbejdertimer i kommunikationsafdelingen fremover – Og så virker kommunikationen lige pludselig!

Skab et rum, alle har lyst til at deltage i – sørg for, at tonen på applikationen er venlig og indbydende. Vis vejen frem, i stedet for at komme med unødige formaninger. Sørg for, at der er noget indhold, det er ok at få nogle ”man kender” til at skrive som de første, så man ikke som medarbejder føler man står og råber ind i et kæmpestort tomt rum. Allier jer eksempelvis med nogle nøglemedarbejdere rundt omkring, som faste medskribenter eller faste kommentatorer, til at kick-starte samtalen. Det er ok, og ikke snyd, så længe alle reelt har muligheden for at komme til orde.

december 20, 2007 at 8:28 pm 1 kommentar

Så NU sker der noget

Så bliver der forhåbentligt et lillebitte hul til ord midt i alle de andre ting – jeg er nemlig blevet noget så fint og tiltalende som Cand.it, altså en helt officiel kandidat i informationsteknologi. Fedt. Selvom det lidt har føltes sådan, så var det nu ikke specialet, men et projekt om hvordan man kan projektlede opstarten af sociale medier i organisationer og virksomheder. Ret spændende, når jeg selv skal sige det, og i bedste “sharing is caring”-stil vil jeg i den kommende tid sakse små bidder her på bloggen. Jeg skal nok spare jer for det kedeligste af metodehalløjet 🙂

Apropos mit speciale , som jo forlængst er overstået, så blev jeg da super glad da jeg idag så at det ligger på K-forums top fem over mest læste specialer iår. Feeedt.

december 19, 2007 at 8:03 pm 3 kommentarer

Du må ikke Google

Tænk hvis du ikke kunne google. Tænk hvis du gik ind på din iGoogle eller Netvibes for at tjekke dagens feeds, og du ikke fik lov. Forestil dig du lige ville tjekke en video på Youtube og den ikke kunne blive vist, fordi din regering havde bestemt at sådan var det.

Det er lidt svært at forestille sig. For mig. Ikke desto mindre kan man på Acces Denied – dagens mashup på Mashup Awards – bl.a. se at man i Iran fra i september ikke har kunnet bruge Google, og at man i Kina ikke har haft fuld adgang til Flickr mens Youtube, Typepad blogs og en del andre sider er helt blokerede af “The great firewall of China”.

Endnu engang styrker det informationerne at blive præsenteret visuelt.

december 12, 2007 at 9:54 am Skriv en kommentar

Mashups – legende lette brugergrænseflader

Jeg har tidligere berørt emnet mashups, som jeg ser som en virkelig fed mulighed for at kunne præsentere nogle ellers komplekse data på lettilgængelig måde. Den mest åbenlyse og udbredte form for mashups er at tage nogle (online) data, eksempelvis politiets døgnrapporter, og vise dem på et kort – pludselig bliver informationerne sat ind i en kontekst, som brugeren kan relatere til (“det er jo lige dér, jeg bor!”).

En anden fordel ved mashups er, at brugergrænsefladen (ofte) bliver mere intutiv, legende og dynamisk. Hvem synes ikke det er sjovere at navigere rundt på et kort eller anden visualisering af data end at skimme lange lister af eksempelvis rapporter? Tidligere var det en udbredt opfattelse – bl.a. takket være Jakob Nielsen – at det her med et at tænke over æstetikken i en brugergrænseflade kun var med til at gøre web- og andre applikationer mindre brugervenlige.

Men Donald Norman, som har skrevet en del anerkendt designteori, er kommet med en god forklaring på, hvorfor æstetik ikke er noget der behøver at indvirke negativt på funktionaliteten – tværtimod. Han har skrevet en artikel der hedder ”Attractive things work better”. Den handler bl.a. om de to forskellige måder vi opfatter verden på, og som er nært forbundne:

  • det kognitive, eller praktiske system
  • det emotionelle, eller sansende system

Det sansende system er det, der opdeler verden for os i godt og skidt, positivt og negativt. Det fungerer sådan, at hvis vi støder på noget, der fremkalder en negativ følelse hos os, så bliver det sværere at løse selv små, nemme opgaver. Vi får det, man kalder tunnel-syn, og kan ikke gennemskue de forskellige handlemuligheder vi har. Omvendt, hvis vi bliver påvirket positivt, er det nemmere at løse svære opgaver, og vi har nemmere ved at tænke i kreative løsninger. Det vil sige, at hvis vi møder en flot udformet brugergrænseflade, sætter det os bedre i stand til at bruge applikationens forskellige funktionaliteter. Derfor virker æstetisk udformede brugergrænseflader bedre! – Eller man kan sige, brugerne virker bedre sammen med programmer med æstetisk behageligt udformede brugergrænseflader.

Det sætter selvfølgelig også nogle tanker igang, om at hvis du remixer dine data til en mashup, så skal der være en pointe med det, og det skal være udført ordentlig. På siden Mashupawards.com kan man finde en masse fede mashups – bl.a. denne fine en, som er en visualisering af alle Amazon.com’s bøger i farvede blokke (ikke på et kort!) – og lade sig inspirere af deres 5 kriterier for en god mashup.

december 2, 2007 at 10:40 am 3 kommentarer


Ord, ord, ord

Jeg kan virkeligt godt lide ord. Jeg kan lide at skrive dem, sige dem, tænke dem, og ikke mindst at kløve dem. Det gør jeg her.

Ord jeg har skrevet

Mine ord på Twitter

Feeds